Yasin Ağa Sk NO:9/1
Tuzla/İstanbul
Online 24/7

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tütün ürünlerinin üretilmesi ve satılması, diğer pek çok ülkede olduğu gibi devlet iznine tabidir. Yasal izinle üretilen ve bandrole sahip olan tütün mamulleri tekel bayilerde ve marketlerde sorunsuz bir şekilde satılabilir. Ancak ticari amaçlarla yurt dışından kaçak olarak getirilen, üzerinde başka bir ülkenin bandrolü bulunan ya da hiç bandrolü olmayan ürünler, yasal statüde değerlendirilmez. Bu ürünler yasal olmadıkları gibi, güvenilir de değildir. Bu yüzden de kullanan kişilerde sağlık açısından daha zararlı etkiler yaratabilir. Kaçak tütün ürünlerinin piyasaya girmesini engellemek için, kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen tütün ürünleri, tütün mamulleri imhası yoluyla ortadan kaldırılırlar. İmha işlemi için deneyimli ve güvenilir bir firma tercih edilmesi, uygulamanın prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından da önem arz eder.

Tütün mamulleri imhası yapılırken, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu doğrultusunda hareket edilir. Bu kanunun sekizinci maddesinin ikinci bendinde yer alan “imha veya bertaraf işlemlerinde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının göz önünde bulundurulması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir” ibaresi, tütün mamullerinin imhasının kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini vurgular. Kaçak tütün ürünlerinin gerçekten imha edildiğinden emin olabilmek adına da aynı maddenin dördüncü bendinde “eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline boşaltılması ve imha aşamalarının video çekimleri yapılarak, imhayı yapan birim tarafından kaset, CD, bilgisayar gibi materyaller kullanılmak suretiyle elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir” ifadesi yer alır. Bu da tütün imhası yapılırken hangi yolun izleneceğini gösterir.

Tütün Mamullerini Atık Ofisi’nde Güvenle İmha Edin

Yasadışı yollarla yurda getirilen tütün mamullerinin imhası için tercih edilebilecek pek çok firma mevcut. Bu firmalar arasında deneyimi ve kaliteli hizmeti ile ayrı bir yere sahip olan Atık Ofisi, yasal prosedürler çerçevesinde güvenli bir şekilde imha işlemlerini gerçekleştirir. Talep edilen yerden ürünlerin alınmasını, imha tesisine nakledilmesini ve nihayetinde de imha edilmesini sağlayan Atık Ofisi, tüm bu süreçleri kayıt altına alarak arşivler. Kaçak tütün mamullerinin güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

×Whatsapp