Yasin Ağa Sk NO:9/1
Tuzla/İstanbul
Online 24/7

Elektrikli cihazlar, artık insan yaşamının vazgeçilmez bileşenleri arasında. Evlerde, işyerlerinde ve diğer yaşam alanlarında kullanılan bu cihazlar, hayatı ve işleri kolaylaştırıcı pek çok işleve sahip. Ancak elektrikli cihazlar, teknik eşyaların doğası gereği zaman içerisinde işlevlerini yitirirler. Eskiyen, tamir edilmesi olanaksız şekilde arızalanan ve işlevlerini yitiren elektrikli cihazların, elektrikli cihaz imhası prosedürlerine uygun olarak imha edilmeleri gerekir. Gelişigüzel yapılacak imha işlemleri insan ve doğa açısından çeşitli zararlar yaratabilir. Ayrıca bazı elektronik cihazların bilinçsizce imha edilmesi, kazalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden de elektronik cihazların, deneyimli ekipler tarafından imha edilmeleri önem arz eder. 

İnsan yaşamını büyük oranda kolaylaştıran ve bu yönüyle de vazgeçilmez hale gelen elektronik aletler, zaman içerisinde kullanım ömrünü doldurabilir. İşlevlerini kaybeden ya da onarılamayacak şekilde arıza yapan elektronik cihazlar, çoğu zaman çöp kenarlarına bırakılır. Buradan da genellikle doğaya karışacakları atık toplama alanlarına götürülür. Tamamen yanlış olan bu uygulamanın yerine, elektronik imhası ile bu aletlerin imha edilmesi gerekir. Elektronik cihazlar imha edileceği zaman, bunu imha prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirebilecek firmaların tercih edilmesi de önem arz eder. 

Elektrikli Cihaz İmhasının Önemi

Elektrikli cihaz imhası farklı açılardan önem arz eden bir uygulama. Bu uygulamayı önemli kılan hususlardan bazılarını şu şekilde sıralayabilmek mümkün:

  • Arıza yapan ya da işlevlerini kaybeden elektrikli cihazların doğaya atılması, içlerinde bulunan çeşitli parçalar nedeniyle çeşitli riskler oluşturur. Özellikle bataryası olan cihazlarda yer alan piller, ekolojik denge açısından tehdit teşkil eder. Elektrik cihaz imhası ile tüm elektrikli cihazların, doğaya en küçük bir zarar vermeyecek şekilde imha edilmeleri sağlanır.
  • Elektrikli cihazlar işlevlerini yitirse bile, bazı parçaları halen daha kullanılabilir durumda olabilir. Ya da bazı parçaları dönüştürülerek hammadde haline getirilebilir. Bu da ekonomi açısından bir katma değer yaratır.  
  • Doğru şekilde imha edilen elektronik cihazlar, doğanın tahrip olmasına neden olmaz. Özellikle batarya ve işlemciye sahip olan cihazlar, doğaya atıldıkları zaman büyük zararlar doğurabilirler. Toprağa karışmaları binlerce yılı bulan ve karışırken de toprağı bozan bu malzemelerin kontrollü bir şekilde imha edilmeleri gerekir. 
  • Elektronik cihazlar imha edilirken, içlerinde bazı parçalar geri dönüşüme sokulabilir. Geri dönüştürülen parçaların yeniden ekonomiye kazandırılması da bir yandan doğa koruyucu bir eylemken, diğer yandan da düşük maliyetli endüstriyel hammadde erişimi sunar. 
  • Kullanım ömürlerini tamamladıkları halde imha edilmeyen elektronik cihazlar, dünya üzerindeki atık miktarının artmasına yol açar. Farklı bölgelerde görülen çöp dağlarının ya da okyanuslarda rastlanan çöp adacıklarının büyümesine neden olur. Sıfır atık bir yaşam için de elektronik imhası önemlidir.

Elektrikli Cihaz İmhasında Doğru Adres: Atık Ofisi

Atık Ofisi, elektronik cihaz imhası denildiği zaman ilk akla gelen firmalardan. Doğaya ve doğada yaşayan tüm canlılara saygıyı esas alan bir anlayışla faaliyetlerini yürüten firmamız, her türlü elektrikli cihaz için güvenli imha hizmetleri sunuyor. İmha edilecek cihazların bulundukları yerlerden teslim alınması, taşımalarının yapılması ve nihayetinde kayıt eşliğinde imha edilmesi hizmetlerini bütüncül olarak sizlerle buluşturuyoruz. İlgili prosedürler çerçevesinde yapmış olduğumuz elektrikli cihaz imhalarını video kaydına alarak dijital ortamlarda depoluyoruz ve bu görüntüleri 5 yıl boyunca saklıyoruz. Eskimiş ya da işlevlerini yitirmiş elektrikli cihazlarınızın güvenli bir şekilde imha edilmesini temin etmek ve elektrikli cihaz imhası hizmetimize dair daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

×Whatsapp