Yasin Ağa Sk NO:9/1
Tuzla/İstanbul
Online 24/7

Her ne kadar günümüzde dijital arşiv olanaklarının gelişmesiyle birlikte yazılı arşivlere duyulan ihtiyaç ortadan kalksa da halen daha arşive sahip pek çok kurumun olduğunu söyleyebilmek mümkün. Hem Türkiye’de hem de dünyada devletlerin ve özel şirketlerin önemli verilerinin yer aldığı arşivler, artık ihtiyaç duyulmaz hale geldikleri zaman imha edilmeleri gerekir. Özellikle yazılı/basılı arşivlerin çok fazla yer kapladığı düşünüldüğünde, bu imha işleminin önemi daha iyi anlaşılır. Ancak arşiv imhası sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Bu imhanın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, deneyimli ve güvenilir bir firma ile çalışılması gerekir. 

Arşiv İmhasının Önemi

Devletler ve şirketler, zaman zaman sahip oldukları arşivleri imha etmek için girişimlerde bulunurlar. Arşiv imhası yapmayı bu denli önemli kılan hususlar, genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Arşivlerin imha edilmesi, geniş alan tasarruflarına olanak sağlar. Özellikle devletlerin sahip olduğu binalar dolusu arşivler, gereksiz hale geldiklerinde büyük bir yer israfına neden olurlar. 
  • Bazen arşivlerin tamamının imha edilmesi yerine, içlerinde biriken gereksiz evraklar da seçilerek imha edilebilir. Bu da arşivlerde esas işe yarayan belgelerin ayıklanması anlamına gelir. 

Arşivleriniz İçin Güvenli İmhanın Adresi: Atık Ofisi

Devlet ya da özel kurum arşivleri, çoğu zaman özel nitelikli kişisel bilgileri barındırır. Arşivlerde yer alan belgelerin güvenli bir şekilde imha edilememesi halinde, kişilere özel bilgilerin dışarı sızması kaçınılmaz hale gelir. Bu yüzden de arşiv imha işleminin profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Güvenli imha, yalnızca arşivlerde yer alan belgelerin imha edilmesini değil; bu belgelerin bulundukları yerden toplanmasını, araçlara yüklenerek güvenli bir şekilde sevk edilmesini ve imha alanına boşaltılmasını da barındıran bir süreçtir. Güvenli arşiv imhası konusunda öne çıkan firmalardan biri olan Atık Ofisi’ne her türlü arşiv imhası için başvurabilirsiniz. Kurulduğu günden beri müşteri memnuniyetini ve gizliliğini esas alan bir anlayışla faaliyet gösteren Atık Ofisi, arşiv imhasının tüm süreçlerini kayıt altına alarak bu işlemi gerçekleştirir. Dönüştürülebilir arşiv bileşenlerini ekonomiye kazandıran, diğerlerini de güvenli bir şekilde imha eden firmamızla iletişime geçerek arşiv imhasına dair daha fazla bilgi alabilirsiniz.

×Whatsapp