Yasin Ağa Sk NO:9/1
Tuzla/İstanbul
Online 24/7

Yasal merciler tarafından onaylanmamış tesislerde ya da merdiven altı olarak adlandırılan yerlerde üretilen ve herhangi bir bandrole sahip olmayan alkol ürünleri, kaçak alkol olarak tanımlanır. Ayrıca üzerlerinde farklı ülkelere ait bandrollerin yer aldığı ve ithalat izninin bulunmadığı alkollü içecekler ve raf ömrünü tamamlamış alkollü içecekler de bu kapsamda değerlendirilir. Son yıllarda giderek daha yaygın hale gelen kaçak alkollü içkilerin, yakalandıkları zaman imha edilmeleri gerekir. Ancak alkol imhası sanıldığı kadar kolay bir işlem değil. Bu ürünlerin doğrudan toprağa dökülmesi ya da dolaylı yollarla doğaya boşaltılması, ekolojik açıdan problem yaratabilir. 

Alkol imhası yapılırken, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun baz alınması gerekir. Bu kanunun sekizinci maddesinin ikinci bendinde yer alan “imha veya bertaraf işlemlerinde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının göz önünde bulundurulması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir” ibaresi, alkol imhasının kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini vurgular. Kaçak alkol ürünlerinin gerçekten imha edildiğinden emin olabilmek adına da aynı maddenin dördüncü bendinde “eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline boşaltılması ve imha aşamalarının video çekimleri yapılarak, imhayı yapan birim tarafından kaset, CD, bilgisayar gibi materyaller kullanılmak suretiyle elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir” ifadesi yer alır. Bu da alkol imhası esnasında izlenecek yolu ortaya koyar. 

Güvenli İmhanın Adresi: Atık Ofisi

Kaçak alkol imhası yapılırken, bu hususta deneyimli ve teknik açıdan yeterli donanıma sahip firmaların tercih edilmesi büyük önem taşır. Bu doğrultuda başvurulabilecek öncü markalar arasında yer alan Atık Ofisi, kaçak olarak üretilen ya da yasadışı yollarla ithal edilen alkollerin imhasının güvenli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Firmamızdan alacağınız alkol imha hizmeti, doğanın ve doğada var olan tüm varlıkların korunması prensibine bağlı olarak gerçekleştirilir. İhtiyacınıza göre yalnızca imha hizmeti alabileceğiniz gibi; kaçak alkollerin teslim alınması, yüklenmesi ve imha yerine boşaltılması gibi hizmetlere bir arada başvurabilirsiniz. Talep ettiğiniz tüm hizmetler gerçekleştirilirken, video kayıtları ve bunların dijital ortamlara aktarılarak depolanması da firmamız tarafından sağlanır. Alkol imha işlemi hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

×Whatsapp