Yasin Ağa Sk NO:9/1
Tuzla/İstanbul
Online 24/7

Güvenilir imha, kullanım ömrünü tamamlayan ürünler, geçerlilik süreleri dolan gizli evraklar, saklama amacı ortadan kalkan her türlü fiziki ve dijital ürünün şeffaf, güvenilir ve gizli bir şekilde imha edilmesi olarak tanımlanabilir. Güvenilir imha işlemleri yapılırken, yasal prosedürler takip edilir. İşlem neticesinde imha edilen ürünlerin, bir daha kullanılamaması ve erişilememesi garanti altına alınır. Gizliliğin esas olduğu bir hizmet olmasından dolayı, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde hareket edilir. Tüm süreç, az sayıdaki güvenilir insan tarafından yürütülür. 

Güvenilir İmha ile Geri Dönüşüm Aynı Şey Mi?

Güvenilir imha kavramı ve uygulamaları çok yaygın olmadığı için, güvenilir imha ile geri dönüşüm zaman zaman birbirine karıştırılır. Oysa iki uygulamanın arasında bariz farklılıklar bulunur. Geri dönüşümde, gündelik yaşamda kullanılan ve herhangi bir gizliliği ya da önemi olmayan atıklar dönüştürülür. Güvenilir imhada ise imha edilen veya dönüştürülen atıkların gizliliği bulunur. 

Güvenilir İmha Süreci

Güvenilir imha işlemi, yalnızca evrakların ya da ürünlerin imha edilmesiyle sınırlı kalmaz. Yapılan uygulama, bir süreç olarak gerçekleşir. Güvenilir imha süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

  • Güvenilir imhanın ilk aşaması, imha edilecek ürünlerin ya de belgelerin lojistiğidir. Lojistik de çoğu zaman imhayı gerçekleştirecek firma tarafından sağlanır. 
  • Güvenli imhanın sağlanacağı tesise getirilen evrak veya ürünler, cinslerine göre ayrılır ve parçalamaya tabi tutulur. Parçalama işlemiyle, küçük parçalar elde edilir. 
  • Parçalanan ürünler geri dönüştürülebilir niteliğe sahipse, uygun yöntem ile geri dönüştürülür. Aksi halde bertaraf edilir. 
  • Güvenilir imha süreci, imha ve geri dönüşüm aşamaları da dahil olmak üzere kayıt altına alınır. İstenilmesi durumunda canlı olarak da takip edilebilir. 

Güvenilir İmha Örnekleri

Güvenilir imha hizmetlerine duyulan talep, her geçen gün daha da artıyor. Kalıcı olarak yok edilmek istenen ürünler ve evrakları için tercih edilen bu uygulamanın farklı örnekleri mevcut. 

Tekstil İmhası

Bilinirliği yüksek tekstil markaları, üretim kusuru nedeniyle müşterilerinden iade aldıkları ürünleri güvenilir imha yöntemine başvurarak yok ederler. Ayakkabılar, kıyafetler, çantalar ve her türlü tekstil ürünü bu kapsama girer. Marka imajının zarar görmemesi ve kusurlu ürünlerin piyasada gezmemesi için bu yönteme başvurulur. 

Elektronik İmhası

Elektronik imhası, güvenilir imha uygulamaları içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Dijitalleşmenin yoğunlaşmasıyla birlikte artık her türlü verinin dijital ortamlarda saklandığı günümüz dünyasında, gereksinim kalmayan verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi son derece önemli. Dijital bellekler, kullanım ömürlerini tamamlayan bilgisayarlar ve diğer elektronik ürünler, hafıza kartları bu doğrultuda en çok imha edilen ürünler olarak gösterilebilir. 

Gizli Belge ve Evrak İmhası

Her ne kadar dijitalleşme önemli mesafeler almış olsa da, fiziki olarak arşivleme halen daha çok yaygın. Özellikle iş dünyasında ve bürokraside sıkça rastlanan bu durum, büyük ölçekli evrak birikimini de beraberinde getiriyor. Saklanma amacı ortadan kalkan ve artık işlevsiz hale gelen bizli belgeler ile evrakların imha edilmesi için de güvenli imha hizmetlerine gereksinim duyulur. Güvenli evrak ve belge imhasında, evrakların yalnızca parçalanması ya da yok edilmesi değil, geri dönüştürülerek bir daha eski hale getirilemez olması sağlanır. 

Gıda İmhası

Güvenli imhaya gereksinim duyulan alanlar arasında gıda sektörü de büyük bir paya sahip. Kusurlu olarak üretilmiş, son tüketim tarihleri geçmiş ya da saklama koşullarından dolayı bozulmuş gıda maddeleri de bu yöntem ile imha edilir. Bu gıdaların kimsenin eline geçmemesi ve tüketilmemesi için, güvenli bir şekilde imha edilmeleri sağlanır.

×Whatsapp